STRATEGI OCH VERKSAMHETSMODELL

HUVUDKOMPONENTER I QGMI:S STRATEGI

SAMARBETEN OCH PARTNERSKAP

På QGMI behandlar vi våra leverantörer som partner. Nyckeln till det är att bedriva verksamheten på ett sätt som är etiskt, engagerat och rättvist. Vi förväntar oss detsamma från våra affärspartner.

QGMI:s upphandlingsprocess och leveranskedja fokuserar på att bygga en relation med de bästa leverantörerna inom områdena innovation, efterlevnad, kvalitet och hållbarhet.

För det ändamålet följs leverantörer systematiskt upp och nya partnerskap utvärderas.

Med lång erfarenhet av EPC-F-projekt har QGMI en växande bas av och diversifierade relationer med viktiga affärspartner som inkluderar ledande leverantörer och underleverantörer inom teknik, design, konsult- och byggverksamhet.

Listan över underleverantörer och leverantörer varierar beroende på projektets omfattning, aktuell kund, sektor, land och respektive specifikationer.

QGMI har ett strategiskt intresse av att söka efter och utvärdera möjligheter för nya samarbeten och partnerskap med andra företag, beroende på vilka projekt som ska genomföras.

VERKSAMHETSMODELL

Affärsutveckling

Tekniskt förslag

Ledning

Inköp

Genomförande

Vi arbetar för att kombinera de bästa metoderna i Europa med finansieringsmöjligheter som gynnar våra kunder. I det ingår närhet till våra hittills viktigaste partner, leverantörer och beslutsfattare som är involverade i projekt med privat finansiering (banker, ECA, försäkringsbolag, OEM) och nya potentiella partner.

Marknaderna, där vi arbetar för att utveckla hållbara lösningar, passar ländernas tekniska och finansiella behov. Vi stöder utvecklingen genom specifika nav med stark lokal struktur, bestående av mindre kopior av de stora huvudkontorens struktur.

STRUKTURERAD FINANSIERING FÖR PROJEKT

Som en del av vårt omfattande paket med tjänster erbjuder vi stöd till våra kunder så att de får tillgång till en strukturerad finansiering som är anpassad efter deras behov.

Det gör vi genom att utnyttja de relationer vi har upparbetat med finansinstitut, inklusive lokala och internationella affärsbanker, exportkreditbyråer och multilaterala företag.

Vi tror att det utgör en viktig skillnad i vårt tjänsteerbjudande som hjälper kunderna att säkra den finansiering de behöver.

Som en del av det kan vi också samordna de miljö- och samhällsstudier och krav som kan vara en förutsättning för att få finansiering till ett projekt.

Scroll to Top

Gestión Integrada de Residuos

En QGMI, tenemos previsto adoptar un enfoque de gestión integrada de residuos, evaluando sus distintos flujos y adoptando un enfoque para gestionarlos. Nuestros residuos orgánicos se separan y son tratados por un compostador, y el resultado final de esta gestión de los residuos orgánicos puede reutilizarse en nuestros proyectos de reforestación.

Sistema de Control GPS

Utilizamos una tecnología GPS para aumentar nuestra productividad en los procesos de movimiento de tierras y nivelación. Este sistema de control permite a los operarios nivelar con mayor precisión y rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad, menores costes operativos y un trabajo bien hecho.

SAE (Sistema de Monitorización Electrónico)

El Sistema de Monitorización Electrónico fue desarrollado internamente por el equipo de TI, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el desarrollo de las actividades y horas de trabajo de los colaboradores y equipos, reduciendo el tiempo de acceso a los indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas. El sistema, que está disponible en portugués, inglés y español, funciona a través de un smartphone mediante la lectura de códigos QR pegados en los equipos y en las credenciales de los trabajadores. Funciona incluso cuando no hay Internet disponible, ya que los datos pueden almacenarse en la memoria del teléfono y transferirse cuando hay una señal de red Wi-Fi o 4G. Mejora la gestión de los costes, el control de la productividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.