STRATEGI OCH VERKSAMHETSMODELL

HUVUDKOMPONENTER I QGMI:S STRATEGI

SAMARBETEN OCH PARTNERSKAP

På QGMI behandlar vi våra leverantörer som partner. Nyckeln till det är att bedriva verksamheten på ett sätt som är etiskt, engagerat och rättvist. Vi förväntar oss detsamma från våra affärspartner.

QGMI:s upphandlingsprocess och leveranskedja fokuserar på att bygga en relation med de bästa leverantörerna inom områdena innovation, efterlevnad, kvalitet och hållbarhet.

För det ändamålet följs leverantörer systematiskt upp och nya partnerskap utvärderas.

Med lång erfarenhet av EPC-F-projekt har QGMI en växande bas av och diversifierade relationer med viktiga affärspartner som inkluderar ledande leverantörer och underleverantörer inom teknik, design, konsult- och byggverksamhet.

Listan över underleverantörer och leverantörer varierar beroende på projektets omfattning, aktuell kund, sektor, land och respektive specifikationer.

QGMI har ett strategiskt intresse av att söka efter och utvärdera möjligheter för nya samarbeten och partnerskap med andra företag, beroende på vilka projekt som ska genomföras.

VERKSAMHETSMODELL

Affärsutveckling

Tekniskt förslag

Ledning

Inköp

Genomförande

Vi arbetar för att kombinera de bästa metoderna i Europa med finansieringsmöjligheter som gynnar våra kunder. I det ingår närhet till våra hittills viktigaste partner, leverantörer och beslutsfattare som är involverade i projekt med privat finansiering (banker, ECA, försäkringsbolag, OEM) och nya potentiella partner.

Marknaderna, där vi arbetar för att utveckla hållbara lösningar, passar ländernas tekniska och finansiella behov. Vi stöder utvecklingen genom specifika nav med stark lokal struktur, bestående av mindre kopior av de stora huvudkontorens struktur.

STRUKTURERAD FINANSIERING FÖR PROJEKT

Som en del av vårt omfattande paket med tjänster erbjuder vi stöd till våra kunder så att de får tillgång till en strukturerad finansiering som är anpassad efter deras behov.

Det gör vi genom att utnyttja de relationer vi har upparbetat med finansinstitut, inklusive lokala och internationella affärsbanker, exportkreditbyråer och multilaterala företag.

Vi tror att det utgör en viktig skillnad i vårt tjänsteerbjudande som hjälper kunderna att säkra den finansiering de behöver.

Som en del av det kan vi också samordna de miljö- och samhällsstudier och krav som kan vara en förutsättning för att få finansiering till ett projekt.

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.