VÄGAR

Med stor erfarenhet av vägar och motorvägar kan vi på QGMI förse våra kunder med tankeväckande och innovativa lösningar som klarar krävande tidsplaner för genomförande, hanterar risker, kontrollerar kostnader och förenklar driften. Våra team är pionjärer inom konstruktion och uppbyggnad av bästa möjliga marknadslösningar, inklusive trafikplatser, upprustning av vägkorsningar, avskalnings- och vägbeläggningsprojekt, tunnlar, broar och planskilda korsningar.

Livscykeln för väginfrastrukturprojekt inkluderar: Transportplanering och design, miljölösningar; konstruktion, drift och underhåll.

ARBETEN

Obetsebi Lamptey

Cariango-Mussende
Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.