ETISK KOD OCH
EFTERLEVNADSPOLICY

Sedan starten har QGMI haft ett program för etik och efterlevnad baserat på högsta internationella standarder. Vår etiska kod utgör grunden i vårt program, följt av efterlevnadspolicyn, som inkluderar våra befintliga policyer.

Det nuvarande programmet för etik och efterlevnad innehåller följande:

 • Etisk kod
 • Etisk kod för leverantörer
 • Efterlevnadspolicy gällande kriminalitet
 • Policy mot korruption
 • Policy för partnerskap och samarbeten
 • Policy för ”känn din leverantör”
 • Policy för gåvor, presenter och underhållning
 • Policy för intressekonflikter
 • Policy för etik-kanalen och disciplinära åtgärder
 • Policy för donationer och sponsring
 • Policy för skydd av personuppgifter
 • Policy för ”känn din kun”
 • Antitrustpolicy
Scroll to Top