ORGANISATIONSSCHEMA
OCH AMBASSADÖRER

På QGMI förespråkar vi inte bara en etisk kultur i vår affärsutveckling utan vi arbetar också hårt för att försäkra oss om att hela kedjan i vårt affärsnätverk (leverantörer, affärspartner, kunder, tredje part, etc.) präglas av etiska ställningstaganden.

Eftersom vi lever i en alltmer globaliserad värld är det svårt att övervaka alla våra partners handlingar och samtidigt förmedla huvudpunkterna i vårt program och vår etiska kod. För att säkerställa och uppmuntra god praxis inom och utanför QGMI måste efterlevnadsavdelningen förlita sig på medarbetarna för att garantera att processerna och procedurerna i efterlevnadsprogrammet implementeras i alla affärsenheter.

Det stödet uppnås tack vare lokala efterlevnadsfunktionärer (LCO – local compliance officer) och ambassadörer eller talespersoner som genom sitt arbete och våra efterlevnadssystem hjälper företaget att förhindra oönskat beteende eller handlingar i strid med våra värderingar, samtidigt som de informerar alla anställda i respektive affärsenhet om efterlevnadsprogrammet.

Ingrid Matos
Chief Compliance Officer

Jurist med över 20 års erfarenhet. Hon har varit ansvarig för QGMI:s etik och efterlevnad sedan 2016 och infört efterlevnadsprogrammet, som tillämpas internationellt, och har certifierats enligt standarderna ISO 37001 och UNE 19601 i juni 2018. Hon har också en LLM i finansrätt och en MBA-examen (INSPER School). Hon deltog i riskhanteringsprogrammet vid Harvard Business School och slutförde Advanced Compliance-programmet vid IE. Ingrid är en Certified Compliance Professional (CCEP-I) från SCCE-Society of Corporate Compliance and Ethics (USA) och även enligt International Compliance Association (ICA/UK).

Scroll to Top

Gestión Integrada de Residuos

En QGMI, tenemos previsto adoptar un enfoque de gestión integrada de residuos, evaluando sus distintos flujos y adoptando un enfoque para gestionarlos. Nuestros residuos orgánicos se separan y son tratados por un compostador, y el resultado final de esta gestión de los residuos orgánicos puede reutilizarse en nuestros proyectos de reforestación.

Sistema de Control GPS

Utilizamos una tecnología GPS para aumentar nuestra productividad en los procesos de movimiento de tierras y nivelación. Este sistema de control permite a los operarios nivelar con mayor precisión y rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad, menores costes operativos y un trabajo bien hecho.

SAE (Sistema de Monitorización Electrónico)

El Sistema de Monitorización Electrónico fue desarrollado internamente por el equipo de TI, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el desarrollo de las actividades y horas de trabajo de los colaboradores y equipos, reduciendo el tiempo de acceso a los indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas. El sistema, que está disponible en portugués, inglés y español, funciona a través de un smartphone mediante la lectura de códigos QR pegados en los equipos y en las credenciales de los trabajadores. Funciona incluso cuando no hay Internet disponible, ya que los datos pueden almacenarse en la memoria del teléfono y transferirse cuando hay una señal de red Wi-Fi o 4G. Mejora la gestión de los costes, el control de la productividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.