ORGANISATIONSSCHEMA
OCH AMBASSADÖRER

På QGMI förespråkar vi inte bara en etisk kultur i vår affärsutveckling utan vi arbetar också hårt för att försäkra oss om att hela kedjan i vårt affärsnätverk (leverantörer, affärspartner, kunder, tredje part, etc.) präglas av etiska ställningstaganden.

Eftersom vi lever i en alltmer globaliserad värld är det svårt att övervaka alla våra partners handlingar och samtidigt förmedla huvudpunkterna i vårt program och vår etiska kod. För att säkerställa och uppmuntra god praxis inom och utanför QGMI måste efterlevnadsavdelningen förlita sig på medarbetarna för att garantera att processerna och procedurerna i efterlevnadsprogrammet implementeras i alla affärsenheter.

Det stödet uppnås tack vare lokala efterlevnadsfunktionärer (LCO – local compliance officer) och ambassadörer eller talespersoner som genom sitt arbete och våra efterlevnadssystem hjälper företaget att förhindra oönskat beteende eller handlingar i strid med våra värderingar, samtidigt som de informerar alla anställda i respektive affärsenhet om efterlevnadsprogrammet.

Ingrid Matos
Chief Compliance Officer

Jurist med över 20 års erfarenhet. Hon har varit ansvarig för QGMI:s etik och efterlevnad sedan 2016 och infört efterlevnadsprogrammet, som tillämpas internationellt, och har certifierats enligt standarderna ISO 37001 och UNE 19601 i juni 2018. Hon har också en LLM i finansrätt och en MBA-examen (INSPER School). Hon deltog i riskhanteringsprogrammet vid Harvard Business School och slutförde Advanced Compliance-programmet vid IE. Ingrid är en Certified Compliance Professional (CCEP-I) från SCCE-Society of Corporate Compliance and Ethics (USA) och även enligt International Compliance Association (ICA/UK).

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.