EFTERLEVNADSPUNKTER

Vårt system för etik och efterlevnad är utformat i tre åtgärdsnivåer: förebyggande, upptäckt och respons. Förebyggande åtgärder inkluderar bland annat riskhantering, en förbättrad due diligence-process, riktlinjer och procedurer, en omfattande årlig utbildningsplan och vägledning för anställda. Kommunikationskanaler som vårt rapporteringssystem ”etik-kanalen” samt rättvisa interna utredningar är oumbärliga för att upptäcka och lösa ärenden gällande felaktigheter. Systemet är utformat för att ge en övergripande kontroll av all verksamhet inom QGMI, särskilt i de mest känsliga jurisdiktionerna. För att kunna fortsätta att ständigt förbättras baseras vårt etik- och efterlevnadssystem på sju punkter som tillämpas globalt:
Scroll to Top