Miljö

QGMI utvecklar projekt och nya möjligheter inom ett brett spektrum av ekologiska miljöer och har åtagit sig att hantera sin miljöpåverkan och sitt fotavtryck i linje med internationellt sett bästa praxis. Vi mildrar miljörisker genom att optimera konstruktioner, göra konsekvensbedömningar och använda oss av ett integrerat ledningssystem på projektnivå.

Konsekvensbedömning och tillstånd

Som en del av sitt tjänsteutbud kan QGMI genomföra en miljökonsekvensbedömning och en tillståndsprocess för projekten för sina kunders räkning. Vi arbetar vanligtvis med ledande internationella konsultföretag i samarbete med lokala specialister för att kunna leverera konsekvensbedömningar i enlighet med nationella regler och internationella standarder. Vi säkerställer också att nödvändiga miljötillstånd finns för våra projekt och tillhörande anläggningar.

Miljöledningsmetod

QGMI:s metod för miljöledning består av följande delar:

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.