VÅRA VÄRDERINGAR, MISSION OCH VISION

VÅRA VÄRDERINGAR

ARBETE

Värde som förädlas
och hedras

Arbeta med passion och synergi i syfte att bygga ett varaktigt företag och värdiga människor.

TILLFÖRLITLIGHET

Infria våra åtaganden

Utföra våra åtaganden med integritet och effektivitet och därigenom uppvisa pålitlighet och respekt för alla våra kunder, anställda och samhället.

KVALITET

Göra det bästa
och göra det bra

Säkerställa kontinuerlig förbättring av våra produkter och tjänster, och tillfredsställa våra uppdragsgivare och mottagare, med tekniska lösningar.

LOJALITET

Samverka med öppenhet och engagemang

Relationen mellan företag och anställd bygger på samma mål: att sträva efter ömsesidigt samarbete för hållbar tillväxt.

VÅR MISSION

Främja utvecklingen och finansieringen av hållbara infrastrukturprojekt och tjänster i tillväxtekonomier

VÅR VISION

Aktivt bidra till hållbara utvecklingsmål genom att leverera finansiell, teknisk, juridisk och kulturell kunskap till alla viktiga intressenter i genomförandet av infrastrukturprojekt och tjänster i tillväxtländer.

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.