ÖVERSIKT

QGMI:s etik- och efterlevnadsprogram är en strategiskt viktig komponent i företagets hållbara tillväxt. För oss betyder efterlevnad mycket mer än att bara följa de lagar och regler som beskrivs i QGMI-regelverket. Vårt efterlevnadsprogram utgör grunden för alla våra beslut och aktiviteter, och är en av huvudkomponenterna i vår verksamhet.

För QGMI gäller programmet för etik och efterlevnad över hela världen och på alla nivåer i organisationen. Förutom att bekämpa korruption, illojal konkurrens och överträdelser av exportkontroll, skyddar efterlevnadsavdelningen också vårt företag mot bedrägeri och penningtvätt och skyddar personuppgifter och mänskliga rättigheter. Vi har också åtagit oss att följa de högsta internationella etiska standarderna och integritetsinitiativ som firandet av FN Global Compacts dag mot internationell korruption.

QGMI-programmet för etik och efterlevnad är ett brottsförebyggande system som ständigt utvecklas för att försöka förutse trender inom sektorn, vilket har gjort det möjligt att certifiera programmet enligt ISO 37001 (system mot mutor) och ISO 37301 (Överbyggnad för Efterlevnad).

Spela videoklipp
Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.