LOKALA SAMHÄLLEN

Infrastrukturen och de allmännyttiga tjänsterna som vi utvecklar för kunder är ofta just allmänna och till nytta för samhället som helhet. Byggfasen av ett projekt kan dock medföra ett antal sociala konsekvenser och störningar i samhället som måste beaktas under projektets konstruktions- och byggfas. QGMI är fast beslutet att upprätthålla relationer med ömsesidig respekt till angränsande samhällen och lämna ett positivt resultat efter fullbordandet av sina projekt, att förhindra påverkan på hälsa och säkerhet i samhället, att upprätta öppna kanaler för kommunikation och feedback till och från intressenter, och att skapa tillfällen till sysselsättning och utbildning för lokala samhällen där så är möjligt.

Konsekvensbedömning och tillstånd

Som en del av sitt tjänsteerbjudande kan QGMI samordna konsekvensbedömningen, intressenternas engagemang och återflytt eller återställande av försörjningen på uppdrag av kunderna. Det gör vi i enlighet med nationella regler och krav från långivarna (vanligtvis IFC Performance Standards). Vi använder ledande internationella konsultföretag i samarbete med en lokal motpart för att leverera dessa studier och planer och involverar/konsulterar kunder i processen för att säkerställa att slutresultatet lämpar sig för ändamålet.

Hantering av sociala prestationer

När ett projekt har godkänts av myndigheter och långivare och är klart att påbörjas, tillämpar QGMI följande metoder:

Upprätthålla öppna kommunikationskanaler mellan projektet och lokala intressenter, vanligtvis med en av samhället utnämnd ”sambandsofficer”.

Upprätta en klagomålsmekanism där medborgarna kan uttrycka sin oro och komma med förslag på hur miljömässiga och sociala konsekvenser kan hanteras bättre.

Utbilda arbetstagare i olika aspekter av vad som är acceptabelt i samverkan med samhället.

Samordna en lokal rekryteringsprocess för att fylla befattningar som det finns färdigheter för lokalt.

Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.