LOKALA SAMHÄLLEN

Infrastrukturen och de allmännyttiga tjänsterna som vi utvecklar för kunder är ofta just allmänna och till nytta för samhället som helhet. Byggfasen av ett projekt kan dock medföra ett antal sociala konsekvenser och störningar i samhället som måste beaktas under projektets konstruktions- och byggfas. QGMI är fast beslutet att upprätthålla relationer med ömsesidig respekt till angränsande samhällen och lämna ett positivt resultat efter fullbordandet av sina projekt, att förhindra påverkan på hälsa och säkerhet i samhället, att upprätta öppna kanaler för kommunikation och feedback till och från intressenter, och att skapa tillfällen till sysselsättning och utbildning för lokala samhällen där så är möjligt.

Konsekvensbedömning och tillstånd

Som en del av sitt tjänsteerbjudande kan QGMI samordna konsekvensbedömningen, intressenternas engagemang och återflytt eller återställande av försörjningen på uppdrag av kunderna. Det gör vi i enlighet med nationella regler och krav från långivarna (vanligtvis IFC Performance Standards). Vi använder ledande internationella konsultföretag i samarbete med en lokal motpart för att leverera dessa studier och planer och involverar/konsulterar kunder i processen för att säkerställa att slutresultatet lämpar sig för ändamålet.

Hantering av sociala prestationer

När ett projekt har godkänts av myndigheter och långivare och är klart att påbörjas, tillämpar QGMI följande metoder:

Upprätthålla öppna kommunikationskanaler mellan projektet och lokala intressenter, vanligtvis med en av samhället utnämnd ”sambandsofficer”.

Upprätta en klagomålsmekanism där medborgarna kan uttrycka sin oro och komma med förslag på hur miljömässiga och sociala konsekvenser kan hanteras bättre.

Utbilda arbetstagare i olika aspekter av vad som är acceptabelt i samverkan med samhället.

Samordna en lokal rekryteringsprocess för att fylla befattningar som det finns färdigheter för lokalt.

Scroll to Top

Gestión Integrada de Residuos

En QGMI, tenemos previsto adoptar un enfoque de gestión integrada de residuos, evaluando sus distintos flujos y adoptando un enfoque para gestionarlos. Nuestros residuos orgánicos se separan y son tratados por un compostador, y el resultado final de esta gestión de los residuos orgánicos puede reutilizarse en nuestros proyectos de reforestación.

Sistema de Control GPS

Utilizamos una tecnología GPS para aumentar nuestra productividad en los procesos de movimiento de tierras y nivelación. Este sistema de control permite a los operarios nivelar con mayor precisión y rapidez, lo que se traduce en una mayor productividad, menores costes operativos y un trabajo bien hecho.

SAE (Sistema de Monitorización Electrónico)

El Sistema de Monitorización Electrónico fue desarrollado internamente por el equipo de TI, con el objetivo de monitorizar en tiempo real el desarrollo de las actividades y horas de trabajo de los colaboradores y equipos, reduciendo el tiempo de acceso a los indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas. El sistema, que está disponible en portugués, inglés y español, funciona a través de un smartphone mediante la lectura de códigos QR pegados en los equipos y en las credenciales de los trabajadores. Funciona incluso cuando no hay Internet disponible, ya que los datos pueden almacenarse en la memoria del teléfono y transferirse cuando hay una señal de red Wi-Fi o 4G. Mejora la gestión de los costes, el control de la productividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.