VATTEN OCH RENINGSANLÄGGNINGAR

QGMI erbjuder ett komplett lösningspaket: vatten, avloppsvatten och översvämningskontroll. Vår djupgående kunskap om miljöbestämmelser gör det möjligt för oss att anpassa lösningar som hjälper våra kunder att tillgodose sina intressenters behov – från investerare till slutanvändare.

Vi arbetar nära ihop med lokala myndigheter i projekt som sträcker sig allt från avloppsvatten till gröna lösningar för dagvattenhantering. Vi behandlar frågor som insamling, behandling och återanvändning av avloppsvatten för våra kunder och levererar hållbara, innovativa och kostnadsbesparande lösningar för att tillgodose deras behov.

ARBETEN

Construction of elevated reservoir
Nima Drain
Scroll to Top

Integrated Waste Management

At QGMI, we plan to adopt an integrated waste management approach, by assessing the various waste streams and adopting an approach of waste management. Our organic wastes are segregated, and a designed composter treats them. The result of the organic waste management can be applied to our reforestation projects.

Accugrade GPS Control System

We use a GPS technology to increase our productivity in earthmoving and grading processes. This Control System allows operators to grade more precisely and faster, which translates into higher productivity, lower operating costs, and a well-done work.

SAE (Electronic Monitoring System)

The Electronic Monitorig System was developed internally by the IT team, with the aim of monitoring the development of activities and working hours of workers and teams in real time, reducing access time to performance indicators for strategic decision making. The system, which is available in Portuguese, English, and Spanish, works via smartphone by reading QR Codes affixed to equipment and on workers’ credentials. It works even where there is no internet available, as data can be stored in the phone’s memory and transferred when there is a Wi-Fi or 4G network signal. It improves cost management, productivity control and contributes to environmental sustainability.