KRAFT

Den globala efterfrågan på energi fortsätter att öka. Stora expansions- och uppgraderingsprogram pågår, medan de flesta länder försöker nå målen för att minska utsläpp av växthusgaser.

På QGMI prioriterar vi kostnadseffektiva, effektiva, högkvalitativa lösningar samtidigt som vi stöder våra kunder i en rad olika energiprojekt.

Vi har kompetensen att utföra kraftproduktionsarbeten som vindkraftverk, kraftverk och kraftledningar, samt att hjälpa kunderna med alla deras behov.

Genom vårt samverkande, värdehöjande tillvägagångssätt guidar vi våra kunder genom varje steg i deras projekt: från genomförbarhetsstudier, energiplanering och programmering, till design och fullskalig projektimplementering.

ARBETEN

Hydroelectric power plant
Scroll to Top